Strategi, konsept og idé

Et hvert kreativt arbeid må baseres på en tydelig og bærekraftig strategi. Med utgangspunkt i virksomhetens eller merkevarens strategiske plattform arbeider vi sammen med våre kunder om å utvikle en bærende konseptuell ide for all kommunikasjon og design. Den bærende ideen må være distinkt, relevant og særegen, og ikke minst være egnet som rammeverk for hele markedsføringsmiksen. Dette sikrer helhet og kontinuitet i det samlede markedsarbeidet med størst mulig effekt og høyest mulig avkastning på markedsinvesteringene som resultat.

Ta kontakt med våre rådgivere for en prat om hvordan vi sammen kan utvikle et tydelig og verdiskapende kommunikasjonskonsept for din virksomhet.

Kunden er viktig

Vi hjelper kunden å utvikle en bærende konseptuell ide for all kommunikasjon og design
Dette sikrer helhet og kontinuitet i det samlede markedsarbeidet med størst mulig effekt og høyest mulig avkastning på markedsinvesteringene som resultat.

Sortimentet

Vi samarbeider mer markedets beste leverandører, for å kunne gi våre kunder kvalitetsprodukter og stort utvalg i alle prisklasser.

Kontakt oss

Firmanavn
Wittusen & Jensen
Postadresse
Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
Telefon
22 90 20 00
E-post
profil@wj.no